Privacybeleid Virena Autogroep

 

Dit is het Privacybeleid van VIRENA AUTOGROEP, handelend onder de naam Virena Emmen BV,  ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04034931, Virena Stadskanaal BV met KvK nummer 02327442, Virena Assen BV met KvK nummer 67291155, Virena Winschoten BV met KvK nummer 58812946  en Virena Ten Boer BV met KvK nummer 02034757 inzake de website virena-autogroep.nl en alle overige websites van VIRENA AUTOGROEP, waaronder maar niet gelimiteerd tot eventuele overige website url’s.

Het privacybeleid heeft betrekking op de gegevensverwerking door VIRENA AUTOGROEP

door middel van het klantensysteem en de websites van VIRENA AUTOGROEP alsook de bij VIRENA AUTOGROEP in gebruik zijnde app’s.

De cookie-statement heeft betrekking op het gebruik van cookies door VIRENA AUTOGROEP.

 

VIRENA AUTOGROEP respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website(s). Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en de websites van VIRENA AUTOGROEP; VIRENA AUTOGROEP is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die niet van VIRENA AUTOGROEP zijn maar die wel via een link op onze website(s) bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens het privacybeleid en disclaimer van die andere website te raadplegen.

 

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS (PRIVACYBELEID)

 

GEBRUIK VAN ONZE DIENST(EN)/WEBSITE(S)

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van VIRENA AUTOGROEP of één van onze websites bezoekt, kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van VIRENA AUTOGROEP en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren dan wel om u te informeren over producten en diensten van VIRENA AUTOGROEP. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van VIRENA AUTOGROEP-mailingen altijd stoppen via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen door VIRENA AUTOGROEP gebruikt. VIRENA AUTOGROEP verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en VIRENA AUTOGROEP.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en in een aantal gevallen af te schermen, te veranderen of te verwijderen. Daartoe kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Als u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich altijd afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

 

Om onze dienst te kunnen leveren verwerken wij persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een dergelijke doorgifte toegestaan mits wij passende maatregelen treffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens op juiste en veilige manier worden verwerkt. Wij hebben of zullen (toekomstige klant) daarom in overeenstemming met artikel 46, tweede lid, sub c en d van de AVG en artikel 7.5 van de algemene voorwaarden met deze partij een modelcontract sluiten op grond waarvan doorgifte aan deze partij is toegestaan. Daarnaast zullen we door middel van een aanvullende verwerkersovereenkomst (conform artikel 28 AVG en artikel 7.4 van de algemene voorwaarden) aanvullende afspraken maken met deze partij over de verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens.

 

 

BEWAARTERMIJN

VIRENA AUTOGROEP bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

WIJZIGINGEN

Het Privacy- & cookiebeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van VIRENA AUTOGROEP. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaringen te raadplegen.